Referenser

Frank Johnson LDG
Under mina 50 år som managmentkonsult har jag återkommande sökt efter redskap för att få en fördjupad kunskap om vem jag är, förstå den person jag är och mitt sätt att kommunicera samt hur jag förhåller mig till andra människor privat och professionellt. Detta har jag gjort för att möjliggöra att vara en resurs för människor privat och i mitt arbete. Med APF lyssningsträning och med Sonjas professionella stöd har detta blivit möjligt.  Sonjas unika kompetens och erfarenhet har bidragit till stor framgång både personligt och professionellt.

Kristina Ri´sen LDG
Att gå i APF hos Sonja medförde insikter som förändrat mitt liv. Medvetenhet om hur viktigt anknytnings processen är och att den var mindre möjlig för mig att få som nyfödd. Fick den hos Sonja och i APF träningen. Den bredd Sonja besitter som terapeut är unik.

Axel 
Jag fick göra Sonjas behandling under mitt sista år i Gymnasiet. Jag hade testat det mesta för att hantera min dyslexi och pluggstress. Det var bara vissa situationer i vardagen som det kändes som att man aldrig skulle bli bekväm i. Eftersom bara ett par gånger så märkte jag att det var bättre, och efter hela behandlingen var det mer eller mindre borta. Jag kan enkelt säga att detta var det bästa beslut i mitt liv. Tack för allt Sonja!

Cecilia
”APF-träningen hos Sonja har för mig varit fantastiskt givande, den har hjälpt mig att höja min energinivå så jag orkar leva ett rikare liv. Jag kommunicerar lättare med min omgivning och behöver inte längre tid att reflektera som tidigare utan kan ge tydliga och nyanserade svar direkt i olika situationer – jag finner orden på en gång, vilket jag inte gjorde förut. Den har också gjort att jag kan stå upp mer för mig själv och ta plats på ett bra sätt och blir lyssnad på. Detta tillsammans med Sonjas varma och inkännande sätt gör att jag varmt kan rekommendera Human Integration till den som vill ha varaktiga positiva förändringar i sitt liv.

Annette
Hösten 2011 gick jag i samtalsterapi i kombination med APF hos Sonja Dunkars, på Human Integration Institue.

Effekterna av lyssnandet har kommit gradvis. Jag upplever att det gett mig ett inre lugn och en bättre självkännedom. Jag känner mig numera tryggare i mina val och mindre rädd inför utmaningar.

Samtalen med Sonja har varit givande i det att jag har större förståelse för orsaken till mitt beteende. Jag har stort förtroende för Sonja. Hon är inkännande, intresserad och inger hopp. Hon står för acceptans, då det inte alltid är lätt att få ihop livspusslet.

Med hennes bakgrund som psykolog och arbete med utredningar kring barn har hon också fått förtroendet att hjälpa två av våra barn. Vår äldste son fick genom APF hjälp med koncentrationssvårigheter kring skolarbetet då han gick i 4:e klass. Vår yngste son, som fick diagnosen asperger vid 9 års ålder har fått stor hjälp med lyssnandet för att komma över sin inre oro. Han är numera tryggare i sig själv och har lättare att motiveras till skolgång, vilket var ett stort problem tidigare. Sonja har också hittat lösningar kring att motivera vår son till att komma och lyssna.

Barbro och Peter
”Vi har två barn med neurologiska funktionshinder, som har haft en lång kontakt med psykolog Sonja D. och därvid fått sk psykofonologisk träning, APF. S, startade träningen vid sex års ålder. Hon hade då uttalade autistiska symtom med tal och motoriska svårigheter. Träningen har på ett fantastiskt sätt medverkat till  att talet, läsförmågan och inte minst förmågan till social kontakt och interaktion markant förbättrats.  ”A” hade en diagnosticerad ADHD med hyperaktivitet, svåra koncentrationssvårigheter samt försenat tal, kognitiva svårigheter och svårigheter med både fin- och grovmotorik. Även han startade träningen vid sex års ålder. Träningen har för honom inneburit att hans svårigheter har minskat avsevärt inom alla dessa områden. Träningen har inneburit att bägge barnen kunnat fungera allt bättre både i skola och i andra sociala sammanhang. De har själva älskat att gå till träningen och blivit mycket stärkta  i sitt självförtroende och sin självkänsla

genom den fina kontakt Sonja D. har etablerat med dem. Som föräldrar har vi känt oss mycket trygga och förstådda av Sonja D. Hennes djupa psykologiska kunskap har tillsammans med APF borgat för en en seriös, individuellt utvecklad träning.

Vi är djupt tacksamma för att våra barn fått möjligheten att delta i APF-träningen samt möta Sonja Dunkars.”  

Redan när jag var liten märkte min mamma att det var någonting som inte stämde med mig när det kom till min läsning och inlärning. Själv upptäckte jag att jag tyckte att skolan var för svår redan i sexårs, det var tufft för mig att hänga med i samma takt som mina klasskompisar och jag kom efter redan i de yngre klasserna. Mina svårigheter var att läsa, koncentrera mig, att hålla en röd tråd i resonemang och att formulera mig. Inte nog med att jag haft svårt att ta till mig kunskap i skolan har det varit svårt att få ut det som väl kommit in. Att skriva en uppsats har varit ungefär lika svårt som att skriva en uppsats på ett främmande språk. Nästintill omöjligt.

NN
Jag blev utredd för dyslexi när jag gick i mellanstadiet, men det enda som konstaterades då var att min läshastighet var för långsam. Logopedens tester kunde inte ge en tillräckligt tydlig bild av hur jag fungerade och hur komplex min situation faktiskt var och kunde därför inte ge mig det stöd jag hade behövt. När jag var yngre klarade jag med nöd och näppe av mitt skolarbete, och jag var då helt beroende av att en vuxen satt med mig och återgav faktatexter, hjälpte mig att formulera mig och vägledde mig genom hela arbetsprocessen. Men när jag sedan började i högstadiet blev det en ännu större utmaning än tidigare, kunskapsnivån höjdes, arbetstempot ökade och uppgifterna i skolan blev fler och mer omfattande. Att också bli betygsatt utifrån prestation i skolan blev en stor stress för mig och den stressen tog sig till slut i uttryck av dålig självkänsla, depression, och svårigheter att integrera socialt. Att hantera skola och psykisk ohälsa parallellt har varit en kamp för mig.

Jag fick ägna mer tid åt skolarbetet än många av mina klasskompisar och kan i dag se tillbaka och önska att jag fått hjälp tidigare.

När jag träffade Sonja hade jag gått ut gymnasiet.

Hon visste ingenting om min skolsituation när vi träffades och hon gjorde ett lyssningstest på mig för att se hur min lyssningskurva såg ut. Det första hon sa till mig när hon såg min lyssningskurva var ”Grattis till studenten!”. Det var en stor bekräftelse, för första gången på hela min skoltid såg någon det jag alltid vetat och känt men tvingats hålla för mig själv. Det kändes fantastiskt att få höra någon berätta för mig om hur jag faktiskt fungerade och framförallt varför. Att andra aldrig sett och bekräftat hur svårt jag har haft det har gjort att jag själv förminskat det. Där och då fick jag bekräftat att min utmaning var betydligt större än att jag läste långsamt. I och med att jag såg att det fanns någonting som kunde hjälpa mig fick jag en tydlig utgångspunkt, jag fick en enorm motivation av att det äntligen fanns något att göra och ett sätt för mig att utvecklas.

Efter det påbörjade jag lyssningsträningen. Med hjälp av lyssningsträningens första del (passiva fasen) kunde jag närma mig det som hänt tidigare i mitt liv på ett djupare plan än vad jag kunnat med enbart samtalsterapi. Den första perioden var en tid för mig att blicka tillbaka i livet och bearbeta det som varit. Genom det lärde jag känna mig själv mer och kunde förstå vilka behov jag hade och hur jag skulle gå tillväga för att möta de. Att gå till grunden med tidigare problem gjorde även att jag kunde möta den problematik jag stod inför från ett nytt perspektiv.

I den andra delen av lyssningsträningen (aktiva fasen) började jag märka konkreta skillnader. Mina tankar blev mer strukturerade, jag hade enklare att följa en röd tråd, bättre koncentrationsförmåga och lättare att formulera mig, även personerna i min omgivning påpekade att jag uttryckte mig mer tydligt. Jag började längta efter att läsa och lära mig nya saker. Till min stora förvåning upptäckte jag också att det var otroligt mycket lättare än det någonsin varit innan. Nu kunde jag läsa böcker, skriva texter, lära mig nya saker och såg möjligheter på ett helt nytt sätt Jag upplevde att träningen gav mig tillgång till hela mig och min kapacitet.

Genom lyssningsträningen har jag utvecklat förmågan att uttrycka mig så att också andra människor kan se min kapacitet och vem jag är. Jag är säkrare i mig själv och mer självständig och det är skönt att veta att jag kan klara av vardagen helt på egen hand utan hjälp från andra. Lyssningsträningen har gett mig en skjuts i rätt riktning.