Psykoterapi

Psykoterapi_Page-image

Syftet med Psykoterapi syftar till att:

  • få förståelse för hur din livshistoria påverkar dig idag och
  • hitta nya vägar för att kunna leva som du vill och inte som du lärt dig.

När det kan vara bra med psykoterapi
Psykoterapi är en bra metod när du känner att det finns olika personliga hinder i ditt liv. Om du upplever att du hamnar i mönster av beteenden och känslor som upprepar sig över tid och som påverkar dig i din vardag i nära relationer, ditt arbete eller i relation till dig själv och hindrar dig från att leva ett meningsfullt balanserat liv där du mår bra, då kan psykoterapi vara en möjlighet för dig.

När du vill stämma möte med dig själv, lära känna dig själv på djupet, få god självkännedom för att påverka din framtid medvetet och kraftfullt.

När du vågar ställa dig frågan och ta ansvar för vem är det som påverkar mitt liv och hur påverkar jag min omgivning och är genuint nyfiken på den frågan då kan psykoterapi vara en väg för dig.

Hur det går till
Psykoterapi är en samtalsterapi där större delen av arbetet utförs genom samtal och olika mentala övningar.

Vi utforskar gemensamt att förstå dina inlärda övertygelser som blivit din sanning som idag är ditt sätt att leva. Vi tittar på vad som händer när du känner dig sårbar och hur och varför du väljer att skydda dig när du känner dig utsatt. Vi lär gemensamt känna och får förståelse för vilka grundbehov av omsorg som eventuellt inte blivit tillgodosedda under din livshistoria och hur det påverkar dig. När vi har en bild av hur livshistorien ser ut för dig fokuserar vi på hur du medvetet kan förändra dina tankar, känslor, kroppsupplevelser och beteenden framåt.

Vi bokar regelbundna samtal i regel 1 g per vecka där du möter dig själv med min vägledning.

Vanliga resultat
Genom att Du medvetet har arbetat med din livshistoria, förstått den, sett hur den har påverkat dina tankar, dina beteenden och dina val har du också lärt dig nya sätt att ta hand om dig själv dina behov och dina mål är tydligare för dig. Psykoterapi ger dig självkännedom, det stärker dig i att på ett sunt sätt vara i kontakt med dina känslor och behov och din omgivning för att framgent göra medvetna positiva val i ditt liv.

När vi förstår och kan självläka det som varit så kan vi medvetet och meningsfullt välja ett nytt sätt att tänka och handla – leva det liv vi vill leva och vara oss själva fullt ut.