Parterapi

Parterapi_Page-image

Parterapi syftar till att:

  • få en djupare förståelse för dina och din partners behov
  • att hitta nya sätt att kommunicera och förstå varandra och därigenom få—- nya sätt att mötas

Imago betyder bild. Vi bär alla ett avtryck i vårt inre av våra tidigaste relationer. Det avtryck och de erfarenheter vi har med oss styr oss på många sätt i det fördolda och påverkar hur vi relaterar framförallt i våra närmsta relationer.

Parterapi passar när ni:

  • vill utveckla en djupare relation
  • kommunikationen och kontakten mellan er inte längre fungerar
  • tvivlar på relationen
  • det är oklart om ni skall stanna eller bryta upp från relationen.
  • när ni tagit beslut om att gå skilda vägar och önskar ett värdigt avsked
  • när ni tagit beslut om att gå skilda vägar och har gemensamma barn och är måna om att er kontakt är så bra som möjligt för samarbetet angående barnen

Hur det går till
Det grundläggande verktyget i parterapin är IMAGO metoden som fokuserar på den medvetna dialogen och förståelse för hur vi skapar kontakt, trygghet och respekt med varandra i nuet.

Imago metoden är primärt en samtalsmetod där ni som par kommer att samtala med varandra. Jag vägleder er i hur ni kan samtala på ett nytt och medvetet sätt fritt från missförstånd och kränkningar. Vi möts regelbundet och ni får ibland övningar att göra mellan våra möten. Vi arbetar gemensamt för att förstå var och ens tidiga avtryck, hur det påverkar er i er relation, hur var och en kan ta hand om sina och partners behov, önskningar och längtan för att bygga den trygghet, respekt och djupa möte ni båda mår bäst av.

Vanliga resultat
Genom att ni hittar ett nytt sätt att kommunicera, får båda en djupare förståelse för sin och sin partners tidiga avtryck blir ditt och din partners behov och önskningar tydligare och begripligare och möjligheten till att mötas med förnyad respekt och tillit ökar. När respekten och tilliten ökar finns alla förutsättningar för att relationen fördjupas blir mer intim glädjefylld och meningsfull. Det händer att klienter upplever att de blommar både som individer och som par efter en parterapi.

Imago är sannolikt den mest framgångsrika terapiformen för relationer som finns idag.