Kan du påverka din framtid?

Intro

Vi människor lever i en komplex miljö där många saker samverkar; sinne, tankar, känslor, själ, arv, relationer och omgivning. Allt hör samman och påverkar oss i våra val och vår livskvalité.

I mitt arbete som psykolog vill jag bidra till att människor når sin fulla potential av sin unika förmåga att leva meningsfulla och harmoniska liv.

Vi präglas av våra livserfarenheter. Vi kan vara medvetna om hur vissa livserfarenheter påverkar oss men i många fall är vi omedvetna om hur de styr våra val och beteenden i det fördolda. Livserfarenheterna påverkar vår självbild, våra livsmönster och de olika val vi gör. Livshistorien påverkar vår vänkrets, vår relation till släktingar och vår hälsa.

Kan du påverka din framtid? Ja, det kan du! Tillvägagångssätten ser något olika ut beroende av om den som söker förändring är barn eller vuxen och vilken situation man befinner sig i. Utveckling är enligt min erfarenhet alltid möjlig.

Det vi tidigare lärt oss i vår livshistoria kan bidra till vissa personliga utmaningar som hindrar eller begränsar oss på ett oönskat sätt.

Vanliga utmaningar kan ligga inom följande områden:


  • att hålla kontakt med sina egna känslor och behov
  • att vara medveten om, förstå och samverka med sin omgivning på ett respektfullt sätt
  • att hantera intima relationer

Personliga utmaningar kan, om man inte medvetet arbetar med dem, leda till nedstämdhet, depression, utbrändhet, isolering, utanförskap, svårighet att sova, tappad livslust, orimliga krav på sig själv, ångest, låg självkänsla eller ett begränsat liv på andra sätt.

Det är vanligt med olika former av motstånd när man står inför en förändringsmöjlighet som kan leda till personlig utveckling. Det är ett naturligt försvar. Att ha modet att möta sig själv kan öppna helt nya möjligheter.

”Att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv” S. Kierkegaard

Hos mig är det viktigaste att du får största möjliga stöd i din personliga utveckling. Efter ett personligt samtal så kommer du och jag tillsammans överens om vad som bäst passar dig.

Jag tar emot både barn och vuxna. Jag arbetar med individer, par och familjer och erbjuder följande metoder.