Familjekonstellationer

Familjekonstellationer terapi

Familjekonstellationer är en metod som handlar om att få en djupare inblick och förståelse för ditt eget liv utifrån ett fler generations perspektiv och hur det påverkar dig.

Vi föds in i ett unikt socialt sammanhang, vi får vårt liv från våra föräldrar, generation efter generation förs livet vidare. Utöver det biologiska arv vi får med oss får vi även ett psykologiskt/själsligt arv som påverkar hur vi upplever världen, hur vi står i världen och de val vi gör. Denna väv av familjeband gör oss djupt förbundna med varandra i släktled och andra människors öden. Vi är alla en del av en familj och en släkt och vi deltar i dess öde. Omedvetet och på ett osynligt sätt bär vi tidigare generationers utmaningar, som påverkar oss i vårt dagliga liv – här och nu.

Metoden syftar till att:

  • förstå och bearbeta det psykologiska/själsliga arv vi bär med oss från tidigare generationer.
  • få en djupare inblick och förståelse för din plats i världen utifrån ett generationsperspektiv
  • finna lösningar till de dolda dynamiker som påverkar ditt dagliga liv, dina val och dina eventuella barns framtid.
  • återupprätta det naturliga kärleksflöde som kännetecknar en harmoniks familj


När det kan vara bra med en familjekonstellation

Metoden kan vara bra när:

  • du vill få inblick och förståelse i den dynamik både öppen och dold som påverkar dig eller din familj
  • din familjesituation kännetecknas av upprepade konflikter, missförstånd, skilsmässor, splittringar eller missbruk
  • du känner dig utesluten ur, eller inte känner att du hör till din familj.
  • du vill finna nya lösningar för framtiden och frigöra dig från det som påverkar dig negativt här och nu.
  • du vill få ett bättre flöde i livet

Hur går det till
Familjekonstellationer görs med fördel i grupp men kan också genomföras enskilt. Man börjar alltid med att formulera och förtydliga det som man upplever som sitt problem och vad det är man söker en lösning för. När konstellationer görs i grupp väljer man andra deltagare som representanter för sin egen familj. När man arbetar enskilt utser man representanter på ett annat sätt.

När representanterna är valda observerar man till att börja med den dynamik som mellan personerna. När man arbeta på detta sätt får familjen ”språkrör” som kan arbeta med de tabun som finns inom varje familj. På så sätt kommer den dolda dynamiken inom familjen till ytan. Dolda dynamiker kan vara osynliga lojaliteter, obalanser i att ge och ta emot, oförrätter som ägt rum mm. I arbetet söker man en lösning för att lösa upp där det finns negativa mönster eller bearbetning av trauman.

Även det indirekta arbetet som representant så brukar människor uppleva det utvecklande. Att få delta i en annan familjekonstellation är en djupgående erfarenhet som väcker medkänsla med andra och ger en direkt kontakt med hur mycket vi delar med varandra. Inte sällan får man även nya insikter om sig själv.

Vanliga resultat
En direkt känsla av djupare närvaro med dig själv i ditt eget liv, en djupare förståelse för hur du är en del av ett större sammanhang. En upplevelse av kontakt, frihet och en djupare förståelse för dig själv och din familj. Det bidrar till känsla av ett mer harmoniskt och lugnare liv. En upplevelse av mening, sammanhang och mer flöde i livet i form av tex kraft och klarhet.