Brainspotting (BSP)

Brainspotting_Page-image

BSP är en neurobiologisk psykoterapeutisk metod som tydliggör hur vi använder vår syn och vårt visuella fält och hur det samverkar med våra känslor och vårt nervsystem. Syftet är att komma åt inkapslade minnen och frigöra dessa.

Med BSP arbetar vi genom det visuella fältet för att hitta var negativ upplevelser och trauman finns lagrade i hjärnan. Genom att

fokusera på de punkterna stöds hjärnans eget arbete till en naturlig upplösning och läkning av det smärtsamma eller hindrande.

BSP är en alldeles specifik punkt i det visuella fältet som korrelerar exakt till ditt problem och korrelerar till hur du håller det i hjärnan.

BSP syftar till att:

  • hjälpa hjärnan att hitta rätt punkt, att hitta en lösning och att frigöra läkning
  • genom synen komma till det undermedvetna och
  • frigöra känslor
  • reglera nervsystemet
  • läka trauma

”Var vi tittar, påverkar vad vi känner” David Grant

När det kan vara bra med BSP
Genom det visuella fältet får vi en direkt förbindelse, ett fönster, in till hjärnans minnesbank där det undermedvetna kan hålla olika upplevelser isolerade och frusna från vårt medvetande.

  • Brainspotting kan användas enskilt eller tex i kombination med samtalsterapi.

Metoden kan med fördel användas när du upplever att du har problem med bla: Relationer, oro, depression, ångest, smärta eller trauma.

Hur det fungerar
Vi börjar med att kort samtala om och att identifiera vad du önskar jobba med. Sedan fokuserar vi på det som du upplever som ditt problem, aktiverar den känsla det är förknippat med, hittar var i det visuella fältet aktiveringen känns starkast och håller fokus på den inre process som hjärnan sätter igång för att hitta en lösning och för att förlösa det som varit ditt problem. Under hela processen ser vi till att du känner dig så bekväm och trygg som möjligt. Ibland används även speciella ljud så det kan hända att du får lyssna på musik i hörlurar under en sådan session.

Vanliga resultat
BSP har som konsekvens att det aktiverar och självläker områdena i hjärnan, som ibland är svåra eller tar längre tid att läka med kognitiv samtalsterapi. BSP resulterar oftast i välmående, mindre rädsla, förbättrad prestationsförmåga och ökad kreativitet.