Audiopsykofonologisk träning

Ljudtraning_Page-image

Auditiv stimulering och örats funktion är grundläggande för hur hjärnan utvecklas och uppfattar omvärlden.

Att lyssna är att tolka och bearbeta alla de ljud som vi omges av.

Vi kan uppfatta ljud och vibrationer genom hörselorganet men även genom resten av kroppen. Har du någonsin känt en stark ton från en elbas som får golvet att vibrera, en lastbil som passerar nära eller skalvet av en explosion så förstår du säkert vad som menas med att även kroppen tar emot ljud och vibrationer.

Observera att lyssnande inte är detsamma som hörande. Hörselförmågan är endast örats fysiska förmåga att uppfatta ljudvågor. Om du misstänker att du har nedsatt hörsel ska du uppsöka en öronläkare för att få detta undersökt.

Syftet med APF
APF syftar till att träna hjärnan med hjälp av ljud genom att optimera din förmåga att lyssna. Det sker genom att man med träningen åtgärdar överkänsligheter och/eller hämmade områden inom de delar av ditt lyssnande där det behövs. Med hjälp av träningen brukar människor må bättre och vila mer i sig själva. Avsikten är att du skall kunna fungera bättre i vardagen vad gäller ork, minne, koncentration och få lättare med intellektuellt arbete, tex skol- eller arbetsrelaterade uppgifter.

När det kan vara bra med APF träning
Livshistorien formar våra beteendemönster. Det kan yttra sig både på det fysiska och psykologiska planet. Det påverkar alltså även vår förmåga att lyssna till och uppfatta vår omvärld.

Om din förmåga att lyssna är nedsatt eller outvecklat så innebär det ofta att du ofta får en felaktig uppfattning av omvärlden och reagerar därefter. Det kan vara så att du reagerar känslosamt på vad någon säger utan att det sagda var avsett att väcka sådana känslor eller att du förhåller dig helt okänslig i en objektivt väldigt känslosam situation. Genom att du ibland kan vara ”fel ute” så leder det ibland till olika former av utmattning och stress. Den extra energi åtgång som behövs för att försöka tolka och förstå omvärlden med dess informationsflöde blir en större utmaning än det skulle behöva vara när lyssningsförmågan är mindre väl fungerande.

Indikationer på att din lyssningsförmåga är påverkad kan bland annat vara att du är:

  • känsligare för ljud och intryck än de flesta andra människor
  • har svårigheter med koncentration, minne, inlärning
  • har begränsad ork och energi
  • tycker det är svårt att hänga med i skolan
  • vid presentationer, upplever du att du saknar ord att uttrycka dig
  • upplever du att du överreagerar i olika situationer
  • upplever att du inte reagerar trots att du ”borde”
  • känner du dig allmänt stressad och sliten

Hur det går till
Vi börjar med att du får göra ett test som jag utför med hjälp av en apparat som kallas Audiometer. Då kartlägger jag ditt sätt att lyssna. Vi går sedan igenom testresultatet för att se vad det ger för indikationer. Utifrån detta och dina önskemål lägger vi upp ett träningsprogram. Träningen innebär i regel att du kommer till min mottagning 5 dagar i veckan under 2-3 veckors tid för att i specialbyggda hörlurar lyssna på ett speciellt program med ljud speciellt sammansatt för dig. Varje träningspass är ca i 2 timmar långt.

Schemaläggning av hur din träning ser ut kan naturligtvis anpassas mer efter dina behov och hur lång resväg du har.